Báo cáo Nghiên cứu các giải thuật chọn đường trên mạng

Các tiêu chuẩn thu?ng đợc chọn để xác định đu?ng đi tối uu : ?Độ dài đu?ng dẫn (path length) ?Độ tin cậy của việc truyền tin (reliability) ?Độ trễ (delay) ?Chi phí truyền tin (communication cost) Các kỹ thuật chọndu?ng trong mạng Chọn đu?ng trong mạng là việc lựa chọn đu?ng đi tối u để truyền một đơn vị dữ liệu từ trạm nguồn tới trạm đích

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC