Báo cáo Nghiên cứu giải pháp mới của công nghệ sinh học xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường

(Bản scan) Trong những năm gần đây, ngành nuôi tôm phát triển rất mạnh ở các nước nhiệt đới thuộc khu vực châu Á và châu Mỹ la tinh và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nước ta có rất nhiều ưu thế tự nhiên cả về đất đai khí hậu cũng như nhân lực con người cho phát triển nghề nuôi tôm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC