Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư hệ thống định vị tại Vinataxi

Ngành dịch vụ taxi hiện là một trong những ngành có khả năng tăng trưởng khả quan nhất trong tình hình kinh tế vĩ mô trong nước hiện tại. Chúng tôi ước tính thị trường taxi sẽ tăng trưởng ổn định đặc biệt là ở những thành phố lớn do: (1) Lưu lượng hành khách sử dụng giao thông đường bộ tăng khá đều với tốc độ trung bình ở mức 9%/năm xuất phát từ nhu cầu đi lại của người dân cũng như sự gia tăng của lượng hành khách quốc tế tới Việt Nam. Hơn nữa, các chỉ số tăng trưởng về lưu lượng đường bộ và số lượng khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2006 đã có sự bứt phá mạnh mẽ so với 2005. Do vậy, chúng tôi tin rằng dịch vụ taxi sẽ tăng trưởng nhanh hơn do thị trường vận tải, tăng trưởng mạnh cả về quy mô (lưu lượng giao thông) và số hành khách

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC