Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trang trại Mai Tùng Hương

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Nguyễn Lan Hương  Số CMND : 023860575  Cấp ngày : 12/12/2012  Nơi cấp : TP. Hồ Chí Minh I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án  Tên dự án : Dự án trang trại Mai Tùng Hương  Địa điểm xây dựng : Ấp Suối Cát, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương  Diện tích : 21,065 m2 (2.1065 ha)  Mục tiêu đầu tư : Xây dựng trang trại cao su, cây ăn quả như măng cụt, chăn nuôi các động vật quý hiếm như công trĩ, cua đinh, rắn, lợn rừng. Ngoài ra, còn chăn nuôi gà, cá, baba thương phẩm  Mục đích đầu tư : - Xây dựng thành công mô hình kết hợp giữa cây công nghiệp, nông nghiệp và chăn nuôi nhằm đảm bảo tính bền vững, tạo nên mô hình Vườn – Ao – Chuồng (VAC).  Tổng mức đầu tư : 5,011,240,000 đồng (Năm tỷ, không trăm mười một triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).  Vốn vay : 70% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 3,500,000,000 đồng  Vốn chủ đầu tư : 30% trên tổng vốn đầu tư, tức 1,511,240,000 đồng  Vòng đời dự án : trong vòng 15 năm và dự tính năm 2014 dự án sẽ hoạt động;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC