Báo cáo nghiên cứu ngành đồ uống Việt Nam 2015

Thị trường đồ uống toàn cầu luôn duy trì sự phát triển tích cực và có nhiều tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả. Bia được sản xuất với quy mô và sản lượng lớn nhưng vẫn tồn tại một số bất ổn do nguồn nguyên liệu đầu vào chính – mạch nha, hoa bia, phụ thuộc vào khí hậu. Châu Âu và Châu Á đặc biệt là Trung Quốc hiện nay là động lực phát triển chính nhưng trong tương lai tốc độ tăng trưởng sẽ được quyết định bởi sự phát triển của Châu Phi và Trung Đông. Thị trường Bia có sự phân hóa rõ rệt và cạnh tranh giữa 2 nhóm: Các công ty đa quốc gia có lợi thế về vốn thương hiệu, kênh phân phối và các nhà sản xuất bản địa am hiểu và phục vụ nhu cầu của nhóm khách hàng địa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC