Báo cáo Nghiên cứu sản xuất, sử dụng thuốc sâu sinh học NPV, V-Bt trừ sâu cây trồng

(Bản scan) Nâng cao năng lực sản xuất thuốc sâu sinh học để đưa ra sử dụng trong phòng trừ một số đối tượng sâu hại cây trồng đặc biệt là phục vụ các vùng sản xuất rau màu nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc hóa học đảm bảo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và tài nguyên vi sinh vật có ích trên đồng ruộng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC