Báo cáo nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục trong một số loại tiện ren

1. REN TAM GIÁC NGOÀI. 1.1 Thông số hình học: 1.1.1 Thông số hình học dao tiện ren: Vật liệu làm dao tiện ren: Thép gió hoặc hợp kim. Góc giữa các lưỡi cắt trái và lưỡi cắt phải: 600. Góc trước dao tiện ren: đối với tiện tinh thì góc gamma bằng 00, đối với tiện thô thì góc gamma bằng từ khoảng 3-50. Góc sau dao tiện ren: cả hai bên bằng 3-50. Để quá trình cắt được dễ dàng thoát phôi và giảm bớt sự gãy vỡ mũi dao, có thể mài góc thoát phôi từ 5-100.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC