Báo cáo Phân tích công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong

Xu hướng giảm trung hạn đã bịphá vỡ. Trong thời gian gần đây, giá và khối lượng giao dịch tăng dần cho thấy cổphiếu NTP đang được nhà đầu tưquan tâm. • Đường SMA 50 và SMA 100 (đường trung bình trượt giá đóng cửa 50 ngày và 100 ngày) bắt đầu đi lên cho tín hiệu giá cổphiếu đã hình thành đáy trung hạn. Đồng thời, SMA 50 cắt qua SMA 100 và ngày càng cách xa SMA 100 cho thấy xu thếtăng giá đang được khẳng định. • Vềdài hạn, mô hình 2 đáy (double bottom) đã hình thành với 2 đáy là A và C. Chúng tôi kỳvọng giá NTP sẽtăng lên chạm tới đường kháng cựtại D.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC