Báo cáo Quá trình thực tạp sư phạm tại Trường trung cấp nghề kinh tế – Kỹ thuật số 2

Thực hiện quá trình thực tập đúng giờ; Trang phục gọn gàng phù hợp với nhà giáo; Cư xử, nói năng đúng chừng mực. - Đầu giờ phải đến Phòng Đào tạo lấy sổ đầu bài ghi điểm danh, ghi tên học sinh vắng mặt (nếu có) và ghi tựa bài giảng. - Chuẩn bị tốt nội dung giảng dạy. - Đồ dùng dạy học sau khi dùng xong phải đưa cho giáo viên hướng dẫn chuyên môn duyệt. - Tham gia dự giờ các nhóm thực tập khác. - Mỗi giáo sinh phải soạn hai giáo án: Giáo án lý thuyết và giáo án tích hợp. - Họp với giáo viên hướng dẫn chuyên môn sau mỗi lần lên lớp để rút kinh nghiệm cho lần sau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC