Báo cáo Qui hoạch phát triển bền vững hệ thống và môi trường nước nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu – thí điểm nghiên cứu cho thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Dự án Thích Nghi Biến Đổi Khí Hậu qua Phát Triển BềnVững là một sáng kiến nghiên cứu do Liên Minh cơ quan phát triển quốc tế (AusAID) và cơ quan nghiên cứukhoa học và công nghiệp (CSIRO) của Úc liên kết thựchiện. Đây là một chiến lược nhằm đưa phát triển bềnvững vào thực tiễn một cách cụ thể và đồng thời là mộtbiện pháp hiệu quả để thích nghi với BĐKH. Báo cáonày tổng kết kết quả của thí điểm nghiên cứu của dự án tại Cần Thơ, Việt Nam. Dự án đã ứng dụng phươngpháp tiên tiến “Quản lý tích hợp hệ thống nước đô thị” để cải thiện hệ thống dịch vụ và môi trường nước, quađó tăng cường khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu (BĐKH) của thành phố. Dự án đã thành lập một phươngpháp phát triển đô thị bền vững nhằm hỗ trợ các quyếtđịnh để cải thiện các điều kiện tiếp cận nước sạch vàvệ sinh môi trường. Với thí điểm này, dự án đã thể hiệnđược một phương cách để xây dựng năng lực của cáccộng đồng địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Longtrong công tác phát triển hệ thống dịch vụ nước thíchnghi với BĐKH, nhằm cải thiện môi trường và dân sinh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC