Báo cáo Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh quảng trị giai đoạn 2006 – 2010, tầm nhìn 2020

Ngày nay vấn đề môi trường đã mang tính toàn cầu và phát triển bền vững là chiến lư ợc môi trường chung của toàn thế giới. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và phát triển với sự tham gia của 179 nước, tổ chức tại Rio de Janeiro -Braxin năm 1992 đã thông qua tuyên bố về Môi trường và phát triển bao gồm 27 nguyên tắc cơ bản và Chương trình nghị sự 21 (Agenda 21) về các giải pháp phát triển bền vững chung cho toàn thế giới trong thế kỷ 21. Năm 2002 Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Jonhannesburg Nam Phi một lần nữa khẳng định lại chiến lược phát triển bền vững và nhấn mạnh 3 trụ cột chính là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Trên quan điểm đó cho đến nay Việt Nam đã là một trong 113 nước xây dựng Chương trình ngh ị sự 21 của nước mình. Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 2 tháng 12 năm 2003. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã trở thành nội dung quan trọng trong kế hoạch phát triển của mọi quốc gia, mọi địa phương và mọi ban ngành. Trong thập kỷ qua, cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, con người đã và đang tác động mạnh mẽ vào thiên nhiên, khai thác triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phá vỡ cân bằng sinh thái, đang dần dần làm suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên và suy giảm chất lượng môi trường sống của chính mình. Thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững đến nay nhiều Tỉnh, Thành phố dưới các góc độ khác nhau đã xây dựng quy hoạch Bảo vệ môi trường như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Xây dựng Chiến lược Bảo vệ môi trường cấp tỉnh như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Đồng Nai Nhìn chung 64 Tỉnh, Thành ở nước ta đã và đang hoàn thành các chương trình hành động ngày càng cụ th ể hơn để Bảo vệ môi trường ở cấp địa ph ương. Quảng Trị là một tỉnh Bắc Trung Bộ, phía bắc giáp tỉnh Quảng Bình, phía Nam giáp Thừa Thiên - Huế, phía đông giáp Biển Đông, phía tây giáp nước CHDCNDL. Dân số 620998 người, mật độ dân số 132 người/ km 2 . Tỉnh Quảng Trị có 8 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Hướng Hoá, Đakrông và huyện đảo Cồn Cỏ và 2 thị xã: Đông Hà, Quảng Trị. Tỉnh lỵ là thị xã Đông Hà. Các dân tộc chính sinh sống ở Quảng Trị là dân tộc Kinh, Vân Kiều, Pa Cô. Lợi thế của Quảng Trị trong phát triển kinh tế có bờ biển, 2 cảng biển và cảng sông, có sân bay Báo cáo: “QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2006-2010, TẦM NHÌN 2020” Trung tâm Phát triển Công nghệ và Điều tra Tài nguyên Địa chỉ: 68 - Nguyễn Du – Hà Nội 2 đang chuẩn bị xây dựng lại, có đường sắt Bắc –Nam, Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh. Đặc biệt đường 9 nối với đường Liên Á qua cửa khẩu Lao Bảo, (còn 3 cửa khẩu Bản Cheng, Tà Rùng, La Hay) sẽ tạo điều kiện cho Quảng Trị là nơi giao lưu hàng hoá qua các tuyến đường bộ quan trọng này. Quảng Trị có nhiều công trình kiến trúc lịch sử, văn hoá được bảo tồn như: Thành cổ Quảng Trị, văn hoá Chăm,. Quảng Trị là ranh giới chia cắt 2 miền Nam - Bắc, là chiến trường ác liệt trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ đã để lại một hệ thống di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng thế giới như: đôi bờ Hiền Lương, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vĩnh Mốc, hệ thống đường Trường Sơn,. Để hội nhập với cả nước, trong khu vực và trên thế giới, đồng thời để tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ hơn, tỉnh Quảng Trị đã hoạch định một chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. Trong đó xác định một số khu công ng hiệp như: Thương mại dịch vụ Lao Bảo, công nghiệp Cửa Việt, nam Đông Hà,. và đề xuất thực thi một số dự án lớn như: xây dựng nhà máy phân bón NPK, thuỷ lợi - thu ỷ điện Rào Quán, nhà máy chế biến thuỷ sản. Để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh đề xuất dự án: “Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn 2020”. Dự án do Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Quảng Trị chủ trì, với sự tham gia của Trung tâm Phát triển Công nghệ và Điều tra tài nguyên, thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Mục tiêu của dự án: “Xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn đến năm 2020 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên c ủa tỉnh Quảng Trị”, với những nội dung chủ yếu của dự án

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC