Báo cáo Quy tr ình quản lý khách sạn

Để quán triệt nguyên tắc "HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH", nhằm tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với thực tế, có được cái nhìn tổng hợp, giúp cho sinh viên chúng em hạn chế được sự bỡ ngỡ khi ra trường, môn học Công Nghệ Phần Mềm đã tạo điều kiện cho sinh viên đi khảo sát thực tế. Đây là điều kiện thuận lợi giúp chúng em phát huy được năng lực bản thân cũng như khả năng áp dụng lý thuyết được trang bị ở trường vào thực tế. Đứng trước sự bùng nổ thông tin và nhu cầu thực tế, các tổ chức và các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin của mình nhằm tin học hoá các hoạt động tác nghiệp của đơn vị mình. Từ nhu cầu nêu trên, trong thời gian làm bài tập lớn số một môn Công Nghệ Phần Mềm, nhóm em đã sử dụng vốn kiến thức ít ỏi của mình để tìm hiểu và phân tích mô hình hệ thống quản lý khách sạn. Nó chỉ mang tính chất thử nghiệm để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và làm quen với thực tế. Tuy đã rất cố gắng học hỏi dựa trên kiến thức đã học về môn Công Nghệ Phần Mềm và những chuyến đi khảo sát và tìm hiểu thực tế tại khách sạn trên địa bàn TPHCM, nhưng do khả năng và thời gian có hạn nên bài báo cáo của nhóm em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em kính mong thầy cùng bạn bè thông cảm và góp ý để nhóm em kịp thời chỉnh sửa và hoàn thiện thêm về kiến thức Công Nghệ Phần Mềm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC