Báo cáo Tác động của quá trình chuyển vùng lên chất lượng thoại trong wimax di động

Nhucầu người dùng ngày càng cao, chuẩn không dây ngày càng phát triển, mỗi chuẩn kỹ thuật đều có những ưu và nhược điểm về phạm vi phủsóng, tốc độtruyền dữliệu, yêu cầu vềthời gian thực Các nghiên cứu đều nhằm mục đích tăng hiệu quảcủa mạng và đáp ứng yêu cầu của người sửdụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC