Báo cáo Tài chính tại công ty Xây Dựng Đạt Duy

Nền kinh tế nước ta đã trãi qua nhiều thời kỳ phát triển khác nhau, từ một nền kinh tế lúa nước phát triển đến nền kinh tế đang quá độ xã hội chủ nghĩa. Ở mỗi thời kỳ có mỗi đặc trưng, đặc điểm và quy trình hạch toán mang tính khái quát riêng. Tức là đất nước đang dần đổi mới thì chính sách về tài chính kế toán cũng không ngừng đổi mới và hoàn thiện. Nên công tác quản lý kế toán đang thách thức sự điều hành về nội dung, bỡi lẽ đó là một đối tượng khác nhau, kể cả trong cũng như ngoài hoạt động kinh doanh. Đúng vậy! ngày nay trên thực tiễn kế toán được lý giải và vận dụng để phù hợp chuyên ngành trong tất cả mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một điều tất yếu. Kế toán như là một công cụ kiểm tra quản lý mục tiêu đưa đất nước sang thời kỳ của nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý và điều tiets của nhà nước, song cũng từ nền kinh tế vận hành dưới cơ chế thị trường đó các doanh nghiệp đã phát huy tính năng động trong kinh doanh của mình. Mà điều này được thể hiện qua bảng quyết toán tài chính hàng năm của các doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là nền tảng cơ sở cho tài chính quốc gia. Doanh nghiệp phát triển đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách, tạo ra nhiều cơ sở vật chất, sản phẩm cho xã hội, đời sống người dân được nâng cao, nền kinh tế quốc gia không ngừng phát triển. Khi nề kinh tế chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường thì các doanh nghiệp phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh gay gắt. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp tranh của doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả hoạt động kinh doanh. Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty phải liên tục cải tiến, phải biết được đâu là điểm mạnh của mình để phát huy và đâu là điểm yếu để khắc phục, hay nói cách khác doanh nghiệp phải có quyết định đúng đắn. Trong quyết định của doanh nghiệp thì quyết định về tài chính là quan trọng nhất, các tính chất về tài chính trong quá khứ và hiện tại sẽ quyết định sự thàh công hay thất bại của doanh nghiệp. Trong chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề chung về báo cáo tài chính. Chương II: Công tác lập báo cáo tài chính tại công ty Xây Dựng Đạt Duy. Chương III: Giải pháp hoàn thiện những vấn đề tồn tại. CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.Khái niệm, vai trò và yêu cầu của một báo cáo tài chính 1.1.1.Khái niệm •Báo cáo tài chính là một phân hệ thống báo cáo kế toán , cung cấp thông tin về tài sản, nguồn vốn về tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho nhu cầu quản lý của doanh nghiệp cũng như các đối tượng khác ở bên ngoài, nhưng chủ yế là phục vụ cho các đối tượng ở bên ngoài. •Báo cáo tài chính là báo cáo bắt buộc được nhà nước quy định thống nhất về danh mục các báo cáo biểu mẫu và hệ thống các chỉ tiêu, phương pháp lập, nơi gữi báo cáo và thời gian gữi báo cáo (quý năm ) 1.1.2.Vai trò • Báo cáo tài chính là nguồn thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn phục vụ chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như: các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư hiện tại và đầu tư tiềm năng, các chủ nợ, nhà quản lý, kiểm toán viên độc lập và các đối tượng khác có liên quan. Sau đây chúng ta xem xét vai trò của báo cáo tài chính thông qua một số đối tượng chủ yếu: •Đối với nhà nước: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin cần thiết giúp cho việc thực hiện c hức năng quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nề kinh tế, giúp cho các cơ quan tài chính nhà nước thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đôtj suất, đối với hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời làm cơ sở cho việc tính thuế và các khoản nộp khác của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước. •Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: Các nhà quản lý thường cạnh tranh với nhau để tìm kiếm nguồn vốn và cố gắng thuyết phục với các nhà đầu tư và các chủ nợ rằng họ sẽ đem lại mức lợi nhuận cao nhất với độ rũi ro thấp nhất. Để thực hiện được điều này các nhà quản lý phải công bố công khai các thông tin trên báo cáo tài chính định kỳ về hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra nhà quản lý còn sử dụng báo cáo tài chính để tiên hành quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. • Đối với các nhà đầu tư các chủ nợ: Họ cần các thông tin tài chính để quan sát và bắt buộc các nhà quản lý phải thực hiện hợp đồng đã ký kết, và họ cần các thông tin tài chính để thực hiện các quy định đầu tư và cho vay của mình. •Đối với kiểm toán viên độc lập: Các nhà đầu tư và cng cấp tín dụng có lý do để mà lo lắng rằng các nhà quản lý có thể bóp méo các báo cáo tài chính do họ cấp nhằm mục đích tìm kiếm nguồn vốn hoạt động. Vì vậy các nhà đầu tư về tín dụng đòi hỏi các nhà quản lý phải bỏ tiền ra thuê các kiểm toán viên độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính, các nhà quản lý đương nhiên paair chấp thuận vì họ cần vốn. Như vậy báo cáo tài chính dóng vai trò như là đối tượng của kiểm toán viên độc lập.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY