Báo cáo tập huấn cho “nhân viên vận hành nhà máy xử lý nước thải tại khu công nghiệp Trà Nóc”

1 Giới thiệu Khu công nghiệp Trà Nóc có diện tích khoảng 290 ha và là khu công nghiệp lớn và quan trọng nhất thành phố Cần Thơ. Có khoảng 150 doanh nghiệp với các ngành nghề kinh doanh khác nhau. Khoảng 30.000 nhân viên đang làm việc tại KCN Trà Nóc trong các lĩnh vực thủy sản, nước giải khát, thức ăn gia súc, chế biến nông phẩm, thuốc diệt chuột, sản xuất phân bón, dệt, chế biến kim loại, sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác. Có khoảng 40 doanh nghiệp đang vận hành nhà máy xử lý nước thải phi tập trung với các công nghệ và tiêu chuẩn khác nhau nhằm xử lý nước thải trước khi xả vào hệ thống cống của Công ty Hạ tầng Khu Công Nghiệp hoặc xả ra song Hậu và các hệ thống mương chung quanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC