Báo cáo Tham gia hoạt động trồng và chăm sóc cây chuối tại công ty Huy Long An, trang trại Bời Lời tại xã Đôn Thuận – huyện Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh

1.1. Đặt vấn đề. Hiện nay sinh viên sau khi ra trường thường không đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng và còn bỡ ngỡ với môi trường làm việc. Thực tập định hướng nghề nghiệp là môn học quan trọng và mang tính thực tế cao trong chương trình học của khoa Nông học trong những năm vừa qua. Vì vậy việc đi thực tập sẽ rất quan trọng cho mỗi sinh viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC