Báo cáo Thí nghiệm siêu cao tần và anten

Đường truyền không tổn hao tiêu chuẩn còn gọi là đường truyền T, nó được xác nhận bởi các thông số sau: - Zo: trở kháng đặc trưng. - TD: thời gian trễ, là độ dài của đường truyền theo đơn vị thời gian. Độ dài của đường truyền L được tính theo công thức sau: Trong đó, là vận tốc pha của sóng truyền trên đường truyền. Vận tốc pha và trở kháng đặc trưng được suy ra từ các “phần tử tập trung” của đường truyền. Với L’ là độ tự cảm nối tiếp trên một đơn vị chiều dài và C’ là điện dung song song trên một đơn vị chiều dài,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC