Báo cáo Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho QSDĐ của tổ chức (Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho của hộ gia đình, cá nhân, người việt nam định cư ở nước ngoài phải có chứng thực của cơ quan nhà nước). - Giấy chứng nhận QSDĐ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC