Báo cáo thực hành: Cảm biến quang

. Khái quát. 1. Tính chất ánh sáng.         Các cảm biến quang được sử dụng để chuyển thông tin từ ánh sáng nhìn thấy hoặc tia hồng ngoại (IR) và tia tử ngoại(UV) thành tín hiệu điện.          Ánh sáng có 2 tính chất cơ bản là sóng và hạt. Dạng sóng ánh sáng là sóng điện từ phát ra khi có sự chuyển điện tử giữa các mức năng lượng nguyên tử của nguồn sáng. Vận tốc ánh sáng được xác định   v = c/n.      Trong đó:     c vận tốc trong chân không c = 299792km/s. n chiết suất của môi trường truyền sóng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC