Báo cáo Thực hành trắc địa

Bài số 1 : Làm quen với các thiết bị trắc địa (máy Kinh Vĩ, máy Thủy Bình, các loại thước đo .) Bài số 2 : Hướng dẫn sử dụng máy và các phương pháp đo. Bài số 3 : Bài thực hành cá nhân (đo góc bằng, đo góc đứng, đo khoảng cách) Bài số 4 : Bài thực hành theo tổ (đo khoảng cách theo phương ngang, đo khoảng cách theo phương đứng bằng máy và bằng thước đo, so sánh kết quả) Bài số 5 : Bài thực hành theo lớp. (đo vẽ một đường chuyền tọa độ tam giác hoặc tứ giác) Bài số 6 : Bài thực hành theo lớp. (đo đường chuyền cao độ dựa trên đường chuyền tọa độ đã vẽ)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC