Báo cáo Thực tập cách thức và trình tự thi công cọc vây

Dùng máy khoan bánh xích khoan xuống vị trí cột , đồng thời bơm nước vào vào đầu mũi khoan để giảm ma sát ống dẫn (đk ≥300mm, dài 2 m). được đặt xuống vị trí khoan nhằm giữ cố định thành lỗ cọc mũi khoan (đk 300mm ) có thiết kế đặc biệt, để khi rút lên khỏi lỗ khoan đồng thời mang theo đất ra khỏi lỗ khoan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC