Báo cáo thực tập chuyên ngành Omnet (Tiếng Việt)

OMNeT++ là viết tắt của cụm từObjective Modular Network Testbed in C++. OMNeT++ là một ứng dụng cung cấp cho người sửdụng môi trường đểtiến hành mô phỏng hoạt động của mạng. Mục đích chính của ứng dụng là mô phỏng hoạt động mạng thông tin, tuy nhiên do tính phổcập và linh hoạt của nó, OMNeT++ còn được sửdụng trong nhiều lĩnh vực khác nhưmô phỏng các hệthống thông tin phức tạp, các mạng kiểu hàng đợi (queueing networks) hay các kiến trúc phần cứng. OMNeT++ cung cấp sẵn các thành phần tương ứng với các mô hình thực tế. Các thành phần này (còn được gọi là các module) được lập trình theo ngôn ngữC++, sau đó được tập hợp lại thành những thành phần hay những mô hình lớn hơn bằng một ngôn ngữbậc cao (NED). OMNeT++ hỗtrợgiao diện đồhoạ, tương ứng với các mô hình cấu trúc của nó đồng thời phần nhân mô phỏng (simulation kernel) và các module của OMNeT++ cũng rất dễdàng nhúng vào trong các ứng dụng khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC