Báo cáo Thực tập CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

Trong nền kinh tế thị trường ngày nay các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường cần phải nhanh chóng đổi mới ,trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam.Bởi lẽ để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu từ thị trường,xác định đúng nhu cầu về vốn ,tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời sử dụng vốn hợp lý,đạt hiệu quả cao nhất.Muốn vậy doanh nghiệp phải nắm được những nhân tố ảnh hưởng,mức độ,xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp.Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên nên trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần LILAMA 10 em đã đi sâu tìm hiểu,phân tích và đã thực hiện một báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tài chính của công ty, nhằm phục vụ tốt hơn cho đề tài luận văn tốt nghiệp sau này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC