Báo cáo thực tập định hướng nghề nghiệp tại Công ty TNHH Trang trại Langbiang Farm

Thực tập định hướng nghề nghiệp là hoạt động vô cùng quan trọng trong khung chương trình đào tạo ở nền giáo dục nước ta. Là một trong những môn học có ý nghĩa thực tế cao,dành cho sinh viên năm 3. Sinh viên sẽ tham gia trực tiếp vào thế giới việc làm, trở thành nhân viên của các cơ quan hay các doanh nghiệp.Sinh viên sẽ đảm nhận một hoặc một số công việc hay nhiệm vụ ở đơn vị thực tập nhằm giúp bản thân có thể cảm nhận được những tương tác khác nhau ở môi trường thế giới việc làm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC