Báo cáo Thực tập-Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt may 29-3

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29-3 I. Khái quát về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 29-33 1. Khái niệm 3 2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4 II. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm7 1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất7 2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm7 3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất8 4. Phương pháp tính toán giá thành sản phẩm8 A. Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp KKTX11 1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp11 2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp13 3. Hạch toán chi phí sản xuất chung14 4. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm14 B. Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp KKĐK16 1. Kiểm kê sản phẩm dở dang 17 2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 17 PHẦN II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY DỆT MAY 29-3 I. Giới thiệu về Công ty Dệt may 29-320 1. Quá trình hình thành 20 2. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp21 3. Hình thức kế toán của doanh nghiệp23 4. Những khó khăn thuận lợi của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh trong những năm gần đây 24 II. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dệt may 29-328 1. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất28 2. Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 34 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I. Nhận xét chung 40 1. Về bộ máy quản lý40 2. Về tổ chức cán bộ40 3. Về tổ chức bộ máy kế toán của Công ty41 II. Một số ý kiến đề xuất 41 PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29-3 I.Khái quát về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 29-3 1.Khái niệm a. Chi phí sản xuất kinh doanh: Chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất là biểu hiện bằng tiền của tất cả những hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thờI kỳ nhất định. Các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra cấu thành nên giá trị của sản phẩm,lao vụ, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hộI .Gồm ba bộ phận C + V + m = giá trị của sản phẩm,dịch vụ Trong đó: C : là toàn bộ tư liệu sản xuất tiêu hao trong quá trình sản xuất như nguyên vật liệu,năng lượng,khấu hao tài sản cố định, bộ này chính là lao động vật hoá. V : Lao động sống là chi phí về tiền lương,bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn phảI trả cho người lao động tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm. M : giá trị mớI do lao động sống tạo ra trong quá trình sản phẩm dịch vụ Chi phí sản xuất là sự chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đốI tượng tính giá nhất định,nó là vốn của doanh nghiệp bỏ ra vào quá trình sản xuất kinh doanh b. Giá thành sản phẩm Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp bỏ ra tính cho một số lượng và một loạI sản phẩm,dịch vụ hay lao vụ nhất định đã hoàn thành.Cần phân biệt giá thành sản xuất sản phẩm vớI giá thành toàn bộ sản phẩm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY