Báo cáo Thực tập hoạt động kế toán xuất nhập khẩu của công ty FIDECO

BỐ CỤC BÁO CÁO Chương 1 Giới thiệu Công ty Fideco Chương 2 Cơ sở lý luận về hoạt động kế toán XNK Chương 3 Thực trạng về hoạt động kế toán XNK tại công ty Fideco Chương 4 Nhận xét & kiến nghị Chương 1: Giới thiệu Công ty Fideco Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Tên giao dịch tiếng Anh: Foreign Trade Development and Investment Corporation of Ho Chi Minh City. Địa chỉ: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động xuất nhập khẩu. Kinh doanh bất động sản. ............................... .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC