Báo cáo Thực tập- Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty tnhh công nghệ thông tin và tư vấn quản lý

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TƯ VẤN QUẢN LÝ Tên công ty: Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Tư Vấn Quản Lý. Tên viết tắt:IMC MST: 0302297540 Địa chỉ trụ sở:140/6, Lý Thường Kiệt,P7,Q10, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại:08.39574431 Fax: 08.39574432 Công ty được thành lập năm 2001. Vốn điều lệ là 300.000.000 đồng. đến năm 2003 vốn điều lệ đựơc thay đổi là 700.000.000 đồng. Lĩnh vực hoạt động: mua bán hàng hóa liên quan đến công nghệ thông tin. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH CNTT & TƯ VẤN QUẢN LÝ 3.1 Chế độ kế toán công ty đang áp dụng: +Phương pháp tính giá HTK:bình quân gia quyền cuối kỳ +Hình thức kế toán: chứng từ ghi sổ +Phương pháp hạch toán HTK: kê khai thường xuyên. + Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ + Kỳ tính giá thành là tháng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC