Báo cáo Thực tập kế toán tại công ty TNHH sản xuất – thương mại Hưng Hà

Để quản lý một cách có hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hay sản xuất dịch vụ của một doanh nghiệp nói riêng, một nền kinh tế quốc dân của một nước nói chung đều cần phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau và một trong những công cụ quản lý không thể thiếu được đó là kế toán. Xuất phát từ nhu cầu trên, kế toán trở thành công cụ quan trọng, đắc lực trong quản lý, điều hành các hoạt động, tính toán và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo tài chính cũng như chủ động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian học tập tại trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội, em đã được trang bị những nền tảng lý luận cơ bản, phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề khoa học. Thời gian thực tập tốt nghiệp cuối khóa học, chính là dịp để em cũng như các bạn sinh viên làm quen với công việc thực tế để củng cố và nâng cao kiến thức đã được nghiên cứu tại trường. Qua một thời gian thực tập tại công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hưng Hà, em đã có cơ hội tiếp xúc với công tác kế toán trong thực tế tại công ty, được nghiên cứu tổng quan công việc hạch toán của từng phần hành kế toán. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng kế toán của công ty và Thầy hướng dẫn ThS. Mai Ngọc Miên, em đã hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp của mình với nội dung chính sau: Phần 1: Khái quát về công ty TNHH Sản xuất – Thương Mại Hưng Hà. Phần 2: Tình hình thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hưng Hà. Phần 3: Thu hoạch và nhận xét.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC