Báo cáo Thực tập nghề nghiệp đơn vị thực tập: công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp nhơn hòa công trình: nhà làm việc và các hạng mục xây dựng

Kính gởi :- Ban giám hiệu Trường ĐH Quang Trung - Khoa kĩ thuật xây dựng - Giám đốc C.Ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa - Kỹ sư cùng các cung các kĩ thuật giám sát công trình Em tên :Nguyễn hữu hoàng Thương là sinh viên lớp K3C69A Trưòng Đại Học Quang Trung Qua thời gian được học trên lớp với nhiều kiến thức mà các thầy(cô) truyền đạt nhưng em còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm thực tế. Được sự đồng ý của Ban giám hiệu và khoa kĩ thuật xây dựng Trường Đại Học Quang Trung đã cho em đi thực tập tại C.Ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa Trong quá trình thực tập nghề nghiệp em đã học tập được rất nhiều kinh nghiệm từ thực tế bổ ích cho bản thân mà bấy lâu nay em vẫn còn nặng về lý thuyết hơn thực tế .Do vậy hôm nay em viết báo cáo này để trình lên BGH Trường ĐH Quang Trung ,giám đốc C.Ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa và cùng với cán bộ kỹ sư ,kĩ thuật công trình trong thời gian em đi thực tập A.Đặc điểm tình hình : 1.Thuận lợi: - Trong quá trình học tại trường được sự chỉ bảo của các thầy cô em đã có những kiến thức cơ bản về xây dựng để làm tiền đề cho đợt thực tập nghề nghiệp này. - Được sự giúp đỡ tận tình của giám đốc và đội ngũ các kỹ sư đã giúp em hoàn thành tốt dợt thực tập nghề nghiệp này. 2. Khó khăn: - Vì thời gian thực tập còn hạn chế nên nên những bộ phận công trình còn chưa hoàn thành xong cho nên hạn chế trong việc tiếp thu kiến thức quan trọng trong đề cương thực tập nghề nghiệp mà nhà trường đã hướng dẫn . - Vì lần đầu tiên đi thực tập nên em vẫn còn bỡ ngỡ trong việc tiếp thu kiến thức thực tế. B.Giới thiệu chung về công trình thực tập: Công trình em thực tập là cụm khu công nghiệp Nhơn Hòa bao gồm nhiều hạng mục xây dựng: nhà làm việc ,nhà công nghiệp và các công trình phụ khác. Chủ đầu tư và đơn vị thi công:C.Ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa C.Nội dung thực tập trực tiếp tại công trình: 1.Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng : - Chọn khu đât cần xây dựng - Giải tỏa và đền bù - San lấp mặt bằng và lu ủi để chuẩn bị xây dựng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC