Báo cáo thực tập tại chi nhánh ngân hàng công thương Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An

Thời gian thực tập tổng hợp không dàinhưng rất bổ ích đối với sinh viên. thực tập tổng hợp giúp cho sinh viên có cách nhìn tổng quát nhất về cơ cấu tổ chức cũng như những hoạt động của cơ sở thực tập. Trong quá trình thực tập tổng hợp tại chi nhánh NHCT Bến Thuỷ em đã hoàn thành báo cáo thực tập tỏng hợp. Trong báo cáo này em dã tìm hiểu được những phần sau: - Cơ cấu tổ chức của NHCT Bến Thuỷ - Tình hình hoạt động của NHCT Bến Thuytrong thời gian qua - Mục tiêu, định hướng hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới - Tìm hiểu nghiệp vụ tín dụng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC