Báo cáo thực tập tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Cẩm Phả

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam cũng đã có những bước đột phá ấn tượng trong những năm gần đây. Trong đó không thể không nhắc đến vai trò của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đóng vai trò là trung gian tài chính, ngân hàng đã phát huy rất tốt vai trò của mình, thực sự là “bà đỡ” của nền kinh tế. Cho dù hiện nay, khi thị trường chứng khoán đã hình thành ở nước ta, nhưng hệ thống ngân hàng vẫn là nguồn điều chuyển vốn chính được tín nhiệm trên thị trường tài chính. Ngoài ra, ngân hàng còn cung cấp nhiều dịch vụ như: bảo lãnh, tài trợ, thanh toán quốc tế, thanh toán điện tử, thẻ ATM, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (viết tắt là NHNo&PTNT) Việt Nam nói chung và Chi nhánh NHNo&PTNT Tỉnh Quảng Ninh nói riêng, mà cụ thể ở đây là Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Cẩm Phả trong những năm qua đã có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế, góp phần xây dựng địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Báo cáo thực tập của em gồm có 3 phần: Phần I: Tổng quan về chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Cẩm Phả Phần II: Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cẩm Phả Phần III: Nhận xét và kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC