Báo cáo Thực tập tại công trình cầu Ba La-An Lão-Hải Phòng

 Sau thời gian học tập tại trường sắp kết thúc khóa học ,chúng em đã được học xong lý thuyết môn xây dựng Cầu.Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoat động của trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải,căn cứ vào kế hoạch đào tạo quyết định lớp 60CĐB12 chuyên ngành xây dựng cầu đường về thực tập tại công trình cầu Ba La-An Lão-Hải Phòng do C.TY TNHH Hải Ánh thi công,và dưới sự hướng dẫn của thầy Lê Ngọc Lý.  Đợt thực tập kéo dài 6 tuần(6/12/2011 – 13/01/20112).Mục đính của đợt thực tập là tạo điều kiện cho chúng em hệ thống lại các kiến thức lý thuyết đã được học tập trong nhà trường,vận dụng vào các công việc thực tế ngoài công trường,đồng thời rèn luyện tác phong công tác của người công nhân và của người cán bộ kĩ thuật thi công cầu:  Thông qua việc trực tiếp lao động ở ngoài công trường chúng em đã có điều kiện rèn luyện kĩ năng thực hánh tay nghề của người công nhân kĩ thuật thi công cầu.  Thông qua sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ kĩ thuật ,của thầy giáo Lê Ngọc Lý, em đã tìm hiểu công tác ,các nghệ thi công và tổ chức thi công từng hạng mục công trình,được rèn luyện kĩ năng tác nghiệp ,tìm hiểu công tác nội nghiệp của người cán bộ kĩ thuật hiện trường.  Chóng em xin chân thành cảm ơn sự ân cần chỉ bảo hướng dẫn của thầy giáo Lê Ngọc Lý và các chú các anh trong đơn vị thi công đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chúng em hoàn thành tốt đợt thực tập này !

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC