Báo cáo thực tập tại công ty chứng khoán ACBS

Năm 2008 và 2009 được xem là năm đầy những khó khăn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, khi mà tình hình tài chính trên thế giới bất ổn, làm ảnh hường không nhỏ đến tình hình kinh tế nước ta. Các công ty chứng khoán vấp phải sự khó khăn khi hai sàn chính của Việt Nam liên tục giảm điểm, nhà đầu tư giao dịch cầm chừng chờ đợi những tín hiệu tốt hơn từ thị trường. Doanh thu hoạt động của các công ty bị ảnh hưởng. Để tồn tại lâu dài trên sân chơi chung này, các công ty chứng khoán đã phải thu hẹp quy mô, cắt giảm nhân sự, chi phí đồng thời phải cạnh tranh với các công ty khách cùng ngành để vượt qua cơn khủng hoảng tài chính. Nghề môi giới chứng khoán một thời được xem là nghề thời thượng của dân tài chính nay đã khiến mọi người phải suy nghĩ lại khi nó phụ thuộc nhiều vào tình hình thị trường chứng khoán của quốc gia.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC