Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần công nghệ tin học Sao Mai

Công ty Cổ phần công nghệ tin học Sao Mai có trụ sở lúc mới thành lập là ở số 199 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sau đó Công ty chuyển về số 223i đường Tăng Bạt Hổ, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần công nghệ tin học Sao Mai được thành lập ngày 12/05/2008 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4100712216 do Sở Kế Hoạch Và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp. Theo giấy phép này, công ty là đơn vị SXKD có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập và có mã số thuế riêng, có tài khoản giao dịch tại ngân hàng. Công ty hoạt động theo điều lệ, quy chế Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC