Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, Thương mại và dịch vụ là một ngành kinh tế mũi nhọn chiếm tỷ trọng GDP rất cao do đó đã được sự quan tâm và ưu đãi đặc biệt của Nhà nước, Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ là một công ty vừa chấm dứt thời kỳ sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty cổ phần với nhiều hứa hẹn của một tương lai phát triển. Nó là hiện thân của Công ty phục vụ đời sống của Bộ Mỏ và than, hiện nay công ty trực thuộc sự quản lý của tập đoàn Than Việt Nam. Từ những năm đầu thành lập công ty đã gặp không ít những khó khăn song được sự quan tâm của Bộ và Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, CBCNV Công ty đã phát huy truyền thống công nhân mỏ, đoàn kết nhất trí, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành than trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC