Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt

Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất và kinh doanh các loại cấu kiện bê-tông đúc sẵn, bê-tông thương phẩm và các loại vật liệu xây dựng; - Lập, quản lý, tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng và kinh doanh bất động sản; - Xây dựng và trang trí nội ngoại thất, các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và lắp điện; - Sản xuất và kinh doanh các thiết bị, công cụ, sản phẩm cơ khí phục vụ cho xây dựng; - Chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm bê-tông, vật liệu xây dựng và xây dựng; - Kinh doanh và vận chuyển hàng hoá; (Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện của pháp luật) Thành viên: Tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị Người trực tiếp quản lý phần vốn góp: Tổng giám đốc Đỗ Hồng Quân + 231 cổ đông khác; * Nhiệm vụ của doanh nghiệp: là sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ cho các đơn vị trong sở và Thành phố Hà nội : Panel , cọc móng , gạch lát hè Thời kỳ đầu thành lập, trong cơ chế bao cấp đơn vị chủ yếu sản xuất theo kế hoạch và cung cấp theo chỉ tiêu phân phối . Trong giai đoạn quá độ từ cơ chế bao cấp sang quản lý theo cơ chế thị trường đơn vị đã đứng vững trước những khó khăn thử thách ban đầu từng bước trưởng thành . sản phẩm được đa dạng hóa , thị trường tiêu thụ mở rộng ra các tỉnh thành phố lân cận . Sản phẩm sản xuất ngày càng tăng .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC