Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Giao thông ( Intracom ) được cổ phần hoá từ Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Kể từ khi thành lập đến nay Công ty đã và đang đầu tư xây dựng nhiều công trình đóng góp đáng kể vào sự phát triển của các lĩnh vực Kinh tế, chính trị, văn hoá . của Thủ đô và cả nước. Công ty từng bước xây dựng thương hiệu, truyền thống; Công ty đã được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và các cơ quan Bộ ngành khác. Nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển không ngừng, Công ty đã và đang mở rộng các ngành nghề kinh doanh và thị trường. Đầu tư xây dựng hạ tầng, thuỷ điện, nhà ở, khu công nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh, mở rộng quan hệ liên doanh liên kết với nhiều đơn vị trong và ngoài nước để tiếp thu công nghệ tiên tiến là chiến lược đưa Công ty trở thành một Công ty mạnh trên lĩnh vực đầu tư. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm và đảm bảo đời sống cho người lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC