Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ

 Năm 20020, Công ty Doang Nghiệp tư nhân Tiến Bộ được thành lập với ngành nghề sản xuất chính là sản xuất cơ khí và sắt thép.  Ngày 18/06/2004: Công ty được Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, vốn điều lệ đăng ký được nâng lên 1.500.000.000 đồng.  Ngày 29/08/2007: Công ty thay đổi giấy đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ lên 8.000.000.000 đồng.  Ngày 05/03/2008: Chuyển đổi từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến Bộ thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ với vốn điều lệ đăng ký là 30.000.000.000 đồng.  Ngày 16/02/2009 Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, Công ty quyết định giảm vốn điều lệ, các thành viên sáng lập nhất trí rút vốn, số vốn sau khi thành viên sáng lập rút là 20.000.000.000 đồng.  Ngày 09/07/2009: Công ty thay đổi giấy đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ là 20.500.000.000 đồng.  Ngày 02/02/2010 công ty tăng vốn điều lệ lên 26.000.000.000 đồng. Qua quá trình hoạt động, Công ty đã đạt được những kết quả tốt thể hiện bước đi vững chắc, không ngừng vươn cao khẳng định thương hiệu, chỗ đứng của Công ty trên thị trường. Với những kết quả đã đạt được, Công ty đã vinh dự được các Bộ, Ngành tặng bằng khen:  Bằng khen của UBNH Tỉnh Thái Nguyên năm 2005  Bằng khen của Bộ Thương mại năm 2006  Bằng khen của Trung ương Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam  Bằng khen của UB hội liên hiệp Thanh Niên Việt Nam 2005, 2006 và 2007 tặng Đ/c Phùng Văn Bộ chủ tịch HĐQT Tổng Giám Đốc danh hiệu thanh niên tiên tiến.  Bằng khen hai năn niền 2007- 2008 của liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tặng công ty vì đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh về trước kế hoạch.  Bằng khen của h tỉnh Thái Nguyên ngày 1/1/2008 tặng công ty vì có thành tích cao trong phong trào chữ thập đỏ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC