Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Trong quá trình đào tạo chuyên ngành quản lý công nghiệp, thực tập là một phần rất quan trọng không thể thiếu, nhà trường không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy, truyền thụ kiến thức lý thuyết cần có mà còn tạo điều kiện cho học sinh tới thực tập tại các công ty, doanh nghiệp, Thực tập là bước khởi đầu của sự vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế từ đó giúp cho sinh viên áp dụng và nắm vững những kiến thức được truyền tải khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thực tập cơ sở ngành quản lý công nghiệp được thiết kế vào cuối năm thứ 4, trong 7 tuần sau khi đã được học kiến thức cơ sở ngành và một phần kiến thức chuyên sâu ngành. Nó giúp cho sinh viên ứng dụng những kiến thức và kỹ năng có được từ các phần đã học vào thực tế các hoạt động của đơn vị thực tập nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng đã học, đồng thời giúp cho việc nghiên cứu kiến thức chuyên sâu. Đợt thực tập này cũng là bước đệm giúp sinh viên chuẩn bị lựa chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp xã hội. Là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, chuyên ngành Quản lý công nghiệp, tôi được phân công thực tập tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ở các phần tiếp theo sau đây tôi sẽ gọi tắt là “Công ty”). Trong quá trình thực tập, bên cạnh sự quan sát thực tế, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của cán bộ, công nhân viên trong Công ty và sự chỉ dẫn của thầy Ma Thế Ngàn giúp tôi hoàn thành bài báo cáo thực tập này. Bài báo cáo thực tập gồm các nội dung chính sau: Chương 1: Giới thiệu khái quát chung về Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI Chương 2: Phân tích tình hình quản lý lao động, tiền lương của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI Chương 3: Đánh giá chung và đề xuất biện pháp thúc đẩy hoạt động quản lý lao động, tiền lương của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC