Báo cáo Thực tập tại công ty DIGI-TEXX Việt Nam

BPO ( Business Process Outsourcing) là khái niệm để chỉ việc sử dụng các dịch vụ liên quan đến các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự tổ chức cung cấp nhằm giảm chi phí và tăng khả năng kinh doanh cũng như khả năng tập trung phát huy những mặt mạnh của doanh nghiệp. Tại Digi-Texx Việt Nam dịch vụ BPO được định nghĩa ra tiếng Việt là “ Gia công một phần nghiệp vụ cho doanh nghiệp” và bao gồm các hình thức cơ bản sau : • Xử lý Form ( Form Processing) : Từ những yêu cầu của khách hàng về việc thu thập và xử lý thông tin sẵn có trên những Form được cung cấp, từng bước của quy trình được thực hiên một các khép kín nhằm cho ra kết quả chính xác và bảo mật trong thời gian ngắn nhất. • Quản trị cơ sở dữ liệu ( Database Management ) : thiết lập cơ sở dữ liệu, quản lý và cập nhật thông tin theo yêu cầu của khách hang. • Tra cứu Web ( Web Research ) : thông qua Internet công ty dịch vụ tìm kiếm và xây dựng cơ sở dữ liệu về tên công ty, sản phẩm, dịch vụ, địa chỉ, tên miền, email và những thông tin khác của các doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC