Báo cáo Thực tập tại Công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí

Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí trước đây là Nhà máy cắt gọt thuộc Bộ Công nghiệp nặng được thành lập theo quyết định số 74QĐ/KB2 Ngày 23/3/1968 của Bộ Công nghiệp nặng. Ngày 17/8/1970 Nhà máy Dụng cụ cắt được đổi tên thành Nhà máy Dụng cụ số 1. Ngày 23/5/1993 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng quyết định thành lập lại Nhà máy Dụng cụ số 1 theo quyết định số 29QĐ/TCNSDT theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng số 702/TCCBDT ngày 12/7/1995 Nhà máy Dụng cụ số1 được đổi tên thành Công ty Dụng cắt và đo lường cơ khí thuộc tổng Công ty maý và thiết bị Công nghiệp - Bộ Công ngiệp. Tên viết tắt của Công ty là DUEUDOCO, tên giao dịch tiếng Anh là Cutting and Measuring Tools Co. Sản phẩm chính hiện tại của Công ty là các loại dụng cụ cắt gọt kim loại bao gồm : bàn ren, ta rô, mũi khoan, dao phay, dao tiện, lỡi ca, calíp với sản lượng 22 tấn/năm. Ngoài ra Công ty còn sản xuất một số sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thị trường như: tấm sàn chống trợt, neo cầu, dao cắt tấm lợp, thanh trượt với sản lượng 200 tấn/năm. Trải qua quá trình hoạt động hơn 30 năm, với nhiều biến động đặc biệt trong thời buổi kinh tế thị trường , hàng loạt Công ty cơ khí bị đình trệ thì hoạt động của công ty vẫn duy trì ,ổn định sản phẩm của công ty vẫn có tín nhiệm đối với thị trường trong và ngoài nước Năm 1996 sản phẩm của công ty tiêu thụ trong nước là 79% và xuất khẩu sang Nhật Bản là 21%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC