Báo cáo Thực tập tại Công ty kim khí Hà Nội

Mặc dù chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường, song các doanh nghiệp Nhà nước vẫn luôn đóng vai trò quan trọng đến sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế đất nước. Cùng với các thành phần kinh tế khác, các doanh nghiệp Nhà nước đồng thời cạnh tranh với nhau để dành chỗ đứng của mình trên thương trường. Tuy nhiên, để đạt được điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp Nhà nước phải có cách nhìn nhận mới, phương thức kinh doanh linh hoạt sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Để có hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải có một lượng vốn như một tiền đề bắt buộc. Không có vốn sẽ không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Các doanh nghiệp dùng tiền vốn của mình để đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận tối đa. Chính vì thế vấn đề sử dụng vốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả luôn được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Trong thời gian thực tập tại Công ty kim khí Hà Nội, được sự tận tình hướng dẫn, chỉ bảo của thầy giáo và Ban lãnh đạo xí nghiệp tôi được tiếp súc với thực tế, tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức của phòng kế toán và toàn Công ty.đặc biệt là tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Các hoạt động đó được trình bày ngắn gọn trong bản báo cáo này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC