Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Sau gần 20 năm hoạt động (từ năm 1991 đến nay), kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng, quy mô, các công ty kiểm toán độc lập và số lượng KTV từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ cung cấp. Đến nay cả nước đã có 140 doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán với trên 4.600 người làm việc, có gần 1500 người được cấp chứng chỉ KTV. Hầu hết các dịch vụ cung cấp cho khách hàng ngày càng được tín nhiệm, được xã hội thừa nhận. Có thể nói hoạt động kiểm toán độc lập đã xác định được vị trí trong nền kinh tế thị trường, góp phần ngăn ngừa và phát hiện lãng phí, góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện công khai minh bạch BCTC, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành kinh tế-tài chính, của doanh nghiệp và Nhà nước. Trong các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam hiện nay, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là một trong những ngọn cờ đầu đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của ngành kiểm toán độc lập nói riêng cũng như của đất nước nói chung. Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam, em đã có cơ hội được tìm hiểu và tiếp cận với thực tế hoạt động kiểm toán tại công ty để hoàn thành bài báo cáo tổng hợp cuối khóa. Bài báo cáo của em gồm 3 phần sau: Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Deloitte Việt Nam Chương 2: Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam Chương 3: Một số nhận xét, kiến nghị về hoạt động của công ty TNHH Deloitte Việt Nam Mặc dù đã cố gắng hết sức và nhận được sự hướng dẫn tận tình của ThS. Tạ Thu Trang nhưng bài báo cáo của em không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo của các thầy cô để có thể hoàn thiện hơn nữa bài báo cáo này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC