Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Mê Công Thái Lan

Một trong những vấn đề của nền giáo dục Việt Nam hiện nay là lý thuyết còn xa vời với thực tế, học chưa đi đôi với hành. Vì thế, trong quá trình học tập và nghiên cứu trên ghế nhà trường, thực tập môn học là một trong những môn học thực tế nhằm giúp cho sinh viên có cơ hội được tiếp cận với thực tiễn đồng thời vận dụng những kiến thức đã học vào doanh nghiệp cụ thể, từ đó giúp cho sinh viên có thể học hỏi, trau dồi và tích luỹ những kiến thức, kinh nghiệm thực tế cho bản thân. Thực hiện kế hoạch thực tập môn học của trường Đại học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh và được sự nhất trí của Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Mê Công Thái Lan, thời gian qua em có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, dây chuyền công nghệ sản xuất tại công ty. Vận dụng với những kiến thức được truyền thụ từ phía các thầy cô giúp em viết nên bài báo cáo này. Em hi vọng bài báo cáo sẽ góp một phần nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của công ty. Bài báo cáo thực tập môn học gồm các nội dung chính sau: Phần I: Giới thiệu chung về công ty Phần II: Nội dung thực tập môn học bao gồm: Chương 1: Nội dung thực tập về quản trị học Chương 2: Nội dung về phân tích và quản lý dự án đầu tư Chương 3: Hoạt động Marketing của doanh nghiệp Chương 4: Nội dung về quản trị sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu Phần III: Kết luận và kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC