Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội

Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển với phương châm “ kinh doanh văn minh , lành mạnh cùng phát triển” Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội đã có rất nhiều bài học kinh nghiệm và bài học thực tiễn quỹ báu. Tổ chức Đảng , tổ chức công đoàn nhiều năm gắn liền là đơn vị trong sạch vững mạnh .Công ty đã từng bước hoàn thiện và phát triển , góp phần tích cực và sự nghiệp phát triển ngành nông nghiệp của Thủ Đô nói riêng và công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa , hội nhập quốc tế của đất nước Việt Nam nói chung . Sứ mệnh của HADICO là sản xuất rau an toàn , chăn nuôi tập trung quy mô công nghiệp, chế biến lương thực phẩm , rau quả, giết mổ , gia súc , gia cầm và hướng nông dân theo sản xuất quy hoạch của Thành Phố. Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi , lành nghề , thường xuyên hướng dẫn công nhân và nông dân phương pháp tổ chức sản xuất đạt được hiệu quả cao nhất , an toàn nhất và được người tiêu dùng tin cậy nhất. Trong tương lai HADICO là một tập đoàn đa ngành với những dự án lớn tập trung vào nông nghiệp , dịch vụ bất động sản . Các sản phẩm của HADICO ưu tiên hàng đầu., nhằm xây dựng nền nông nghiệp thủ đô theo định hướng nông nghiệp công nghệ cao , nông nghiệp phát triển biền vững , nông nghiệp gắn với cảnh quan , dịch vụ sinh thái góp phần xây dựng thủ đô ngày càng xanh sạch đẹp .Môi trường sống hiện đại , sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng cao và an toàn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC