Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Quadrille

Công ty TNHH Quadrille ( Việt Nam ) có tên nước ngoài Quadrille Việt Nam Co.Ltd tên giao dịch ( như trên).Trụ sở : A 10/1 Khu Công Nghiệp AMATA – Phường Long Bình – Thành Phố Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai. Công ty thành lập ngày 1/7/1997 là công ty 100 % vốn nước ngoài do các chủ sở hữu tham gia dưới đây thành lập doanh nghiệp tại Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, công ty được th ành ập bởi các công ty thành viên sau : Thứ nhất : Công ty Cổ Phần Quadrille Nishida có trụ sở chính tại 407 Tominokori – dori Goro Agaru Honshinmeicho Shimogyu – ku, Kyoto – shi, Japan 600, số điện thoại 075-351-1181, Fax : 075-341-5690. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh Lập kế hoạch sản xuất, bán quần áo bikini.Người đại diện : Kiyomi Nishida quốc tịch ng ười Nhật Bản với chức vụ là Tổng giám đốc với vốn đăng ký 100.000.000 Yên. Vốn tự có : 3.653.000.000 Yên. Thứ hai : Công ty Thương Mại Cổ Phần Itochu có trụ sở chính 2-5-1 Aoyama, Minato, Tokyo. Điện thoại : 03-3497-2179, fax : 03-3497-2199. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty thương mại tổng hợp. Người đại diện : Hiroshi Sumie quốc tịch Nhật Bản với chức vụ Giám đốc điều hành với vốn đăng ký 174.711.000.000 Yên, vốn tự có 405.714.000.000 Yên. Thứ ba : Công ty Cổ phần K.C.S trụ sở chính 144 Tokiwadai, Hodogaya ku, Yokohamashi. Điện thoại : 045-332-6850, fax : 045-332-6850. Lĩnh vực sản xuất ngành tư vấn với người đại diện : Fujio Shindou quốc tịch Nhật Bản, chức vụ Giám đốc có vốn đăng ký 10.000.000 Yên vốn tự có : 10.797.552 Yên. Công ty TNHH Quadrille ( Việt Nam ) là công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty là pháp nhân độc lập với các chủ sở hữu tham gia. Công ty thi hành các nghĩa vụ của mình bằng tài sản tự có và có trách nhiệm thanh toán các món nợ của mình cũng như chịu trách nhiệm về tất cả các tổn thất và rủi ro. Các chủ sở hữu tham gia trong điều lệ thành lập công ty ký ngày 18 tháng 9 năm 1996 tại Nhật Bản. trừ trường hợp có quy định riêng chỉ có trách nhiệm đối với phần vốn góp của mình trong công ty theo đúng kỳ hạn thanh toán. Khi một chủ sở hữu hoàn tất việc góp vốn vào phần vốn góp pháp định của công ty theo đúng kì hạn thì chủ sở hữu không cần thiết phải nộp phải cung cấp bất kỳ vốn nào dưới bất kỳ hình thức nào khác. Lợi nhuận của công ty được chia cho các chủ sỏ hữu tham gia. Công ty được thành lập tại Nước CHXHCN Việt Nam với 100 % vốn nước ngoài nhằm mục đích sản xuất các loại quần áo bikini phục vụ xuất khẩu và một phần (khoảng 10 % sản lượng) tiêu thụ tại Việt Nam. Với mục đích là cung cấp kỹ thuật về tạo hàng, chú trọng về cơ năng trong quá trình sản xuất và giai đoạn tạo mẫu đã được tích luỹ trong nhiều năm qua tại Nhật Bản. Thu nhập bình quân/ người trong công ty là 1.500.000 đồng/người, được coi là một công ty có sức cạnh tranh mạnh và thu hút được một số lượng lớn lao động làm việc trong công ty nâng cao được uy tín và vị thế của công ty trong khu vực và trên thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC