Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Tân Thịnh

Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, giữ vị trí quan trọng và tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân. Trong những năm gần đây, nền kinh tế tăng trưởng, phát triển nhanh đã tạo nên động lực thu hút đầu tư nhiều nguồn cho xây dựng. Thị trường nước ta trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều biện pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến được đưa vào Việt Nam, tạo một bước tiến khá xa về tốc độ xây lắp, quy mô công trình, về chất lượng tổ chức và xây dựng, tạo nên diện mạo mới cho một đất nước đang phát triển vững chắc bước vào thế kỷ XXI. Công ty TNHH TÂN THỊNH đã hoạt động trong ngành xây dựng nhiều năm, công ty luôn làm ăn có hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ: đời sống cán bộ công nhân viên không ngừng được cải thiện, doanh thu bình quân tăng hàng năm, công ty đem lại khoản nộp Ngân sách Nhà nước đáng kể, Để có được những thành tựu đó đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực hết mình. Biết tận dụng những cơ hội kinh tế, sử dụng hợp lý các nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và quan trọng hơn cả là tìm ra được những hướng đi đúng đắn cho DN. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị DN phải có kiến thức về nhiều lĩnh vực, có nghiệp vụ chuyên môn vững, có kinh nghiệm thực tế, có óc quan sát. Bên cạnh đó họ cần phải nỗ lực học hỏi, tìm kiếm những cơ hội tồn tại, phát triển và củng cố của DN mình trên thị trường từng bước mở rộng thị trường để đạt lợi ích tối đa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC