Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH thương mại vận tải Trung Thành

MỤC LỤC Lời mở đầu2 Chương I – Tổng quan về giao nhận hàng hóa XNK3 1.1– Dịch vụ giao nhận và người giao nhận3 1.2– Các nghiệp vụ cơ bản của giao nhận4 Chương II – Giới thiệu Công ty TNHH vận tải Trung Thành6 Chương III – Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xnk thương mại8 3.1 – Quy trình làm thủ tục hải quan với hàng hóa xnk8 3.2 – Sơ đồ tổng quát quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xnk thương mại.18 Chương IV – Nội dung nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu19 4.1 – Quy trình làm hàng nguyên vật liệu ( lúa mỳ ) sx thức ăn chăn nuôi nhập bằng container19 4.2 – Quy trình làm hàng nhập cho một lô cụ thể22 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 1.1- Dịch vụ giao nhận (Freight Forwarding Service) và người giao nhận ( Freight Forwarder ) Theo quy tắc mẫu của hiệp hội giao nhận quốc tế FIATA thì dịch vụ giao nhận là bất kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa cũng như dịch vụ tư vấn hay có liên quan đến các dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, thanh toán, thu thập chứng từ có liên quan đến hàng hóa. Luật Thương Mại Việt Nam 2005 quy định rõ , dịch vụ giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao nhận hàng cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ hàng, của người vận tải hoặc của người làm dịch vụ giao nhận khác (gọi chung là khách hàng). Doanh nghiệp giao nhận là doanh nghiệp kinh doanh các loại dịch vụ giao nhận hàng hóa trong xã hội, bao gồm hai loại : Doanh nghiệp giao nhận vận tải hàng hóa trong nước, khi các hoạt động của doanh nghiệp chỉ diễn ra trên và trong phạm vi lãnh thổ đất nước : Doanh nghiệp giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế khi các hoạt động của donh nghiệp có những phần việc diễn ra ngoài lãnh thổ đất nước. Sản phẩm của doanh nghiệp là các dịch vụ trong giao nhận ( dịch vụ giao nhận hàng hóa ) mà doanh nghiệp doanh nghiệp giao nhận đóng vai trò người giao nhận ( Forwarder, Freight Forwarder, Forwarding agent ) Căn cứ theo Luật Thương Mại 2005 người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá là thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá. 1.2 – Những nghiệp vụ cơ bản của hoạt động giao nhận. Người giao nhận có thể làm các dịch vụ một cách trực tiếp hoặc thông qua đại lý hoặc thuê dịch vụ của người thứ ba. Dịch vụ giao nhận hàng hóa bao gồm bốn loại thông dụng trên thế giới hiện nay : Lời kết28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC