Báo cáo Thực tập tại nhà máy nhiệt điện Ninh Bình

Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình gồm 4 tổ lò, máy với tổng công suất thiết kế là 100Mw do Trung Quốc giúp đỡ. Được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 1971, tai thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và hoàn thành vào tháng 3 năm 1976. Trong hơn 30 năm hoạt động sản xuất đã sản xuất gần 12 tỷ Kwh điện đóng góp cho sự phát triển nền kinh tế quốc dân. Do xây dựng trong thời kỳ chiến tranh, nên nhà máy đặt sát chân núi Cánh Diều, nửa chìm nửa nổi. Một số thiết bị chính ở độ sâu( –70) m so với mặt đất. Do đó gây khó khăn trong vận hành và sửa chữa. Từ năm 1995 đến năm 2000 phần lớn thiết bị đã phục hồi và thay thay thế mới, đặc biệt đã thay thế công nghệ khử bụi bằng lọc bụi tĩnh điện giải quyết cơ bản khói bụi và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã Ninh Bình. Hiện nay nhà máy đã bắt đầu triển khai mở rộng xây dựng nhà máy nhiệt điện Ninh Bình 2 với công suất 300Mw theo công nghệ các nước G7.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC