Báo cáo Thực tập tại nhà máy sản xuất mực in Tân Đông Dương

Nhà máy sản xuất mực in Tân Đông Dương đã thành lập rất lâu, bây giờ mở rộng cơ sở sản xuất tại KCN Biên Hoà I, tỉnh Đồng Nai. Nhà máy đã cung cấp những mặt hàng mực in đa đạng và phong phú cho thị trường trong nước và quốc tế. Qua kết quả của quá trình điều tra đánh giá, các chỉ tiêu của nhà máy (đang hoạt động của công ty tại 4/36 Tân Hương, phường 16, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh có quy mô sản xuất như nhà máy trong Dự án xây dựng tại Đồng Nai) ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất đều không ảnh hưởng lớn đến tác động của môi trường vì mức độ thấp và có thể kiểm soát được, chỉ riêng nguồn nước thải ra trong quá trình vệ sinh thiết bị để sản xuất đã vượt tiêu chuẩn TCVN 6980:2001 và cần thiết phải xử lý trước khi thải ra ngoài nguồn tiếp nhận. Các nguồn ô nhiễm hoàn toàn có thể khắc phục được bằng các thiết kế khoa học và lựa chọn công nghệ thích hợp, lắp đặt hệ thống xử lý và vận hành đúng kỹ thuật. Kết quả phân tích đáng giá nước thải của nhà máy sản xuất tại đường Tân Hương có đặc điểm là chứa thành phần hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học cao (BOD), hàm lượng chất rắn lơ lửng cao (SS). Công nghệ xử lý được đề xuất thích hợp cho loại nước thải này dựa trên nguyên tắc xử lý bằng keo tụ, xử lý sinh học, và lắng. Công nghệ được xử lý, trình bày và tính toán thiết kế theo 1 dây chuyền hoàn chỉnh. Tính toán thiết kế dựa trên các cơ sở tài liệu kỹ thuật chuyên môn, công nghệ có tính khả thi và cần thiết nhanh chóng được áp dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC